C.Zwartjes Bouw en adviesbureau Brabanterstrasse 4127533 Kleve(D)+31648935340

Bouwtoezicht

Bouwtoezicht

Tijdens het (ver)bouwproces wilt u er zeker van zijn dat de werkzaamheden naar behoren worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen ook vanuit de aannemer bouwkundige vragen worden opgeworpen.
Persoonlijk zie ik toe op een correcte uitvoering van de werkzaamheden en draag zorg voor tussentijdse rapportages aan u als opdrachtgever. Zijn de werkzaamheden eenmaal afgerond dan worden deze met goedkeuring van C. Zwartjes Bouw en Advies bureau opgeleverd.
– Controle op uitvoering van aannemer
– Rapportages
– Oplevering

 

kleve 2